Kuruluş Bilgileri

Değerleme Talep Formu:

 

Değerleme Talep Formu doldurulduktan sonra oluşacak pdf dosyasından bir çıktı alıp şube kaşesi, yetkilinin imzası ve tapu fotokopisi ile birlikte 0216 575 61 90 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

DEĞERLEME TALEP FORMU

ACE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Kayışdağı Caddesi Ayşe Hatun Çeşme Sok.Parlak Plaza No.5/5-Ataşehir-İSTANBUL
Tel : (0216) 575 70 14-575 70 44 Pbx Faks : (0216) 575 61 90
ace@acedd.com.tr

Aşağıda tapu kayıt bilgileri bulunan gayrimenkulün değerleme raporunun hazırlanması ve kurumumuza verilmesine esas olmak üzere;

Gayrimenkulün tapu ve kadastro kayıtları, imar plan ve proje,yapı kullanma izni v.b. dosyaları üzerinde Kurumumuz adına Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri,Belediyeler,Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri ile ilgili diğer resmi kuruluşlardan bilgi ve belge temini konularında ACE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ne yetki verilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

* ile işaretli alanlar doldurulmak zorundadır.

Talep Tarihi :
Talep Eden Kurum / Şube : *
Yetkilinin Adı Soyadı : *
Ünvanı : *

 

Gayrimenkul Bilgileri
İli : Pafta : *
İlçesi : Ada : *
Mahalle/Köy : Parsel : *
Adresi : *

 

Gayrimenkulu Gösterecek Kişinin
Adı Soyadı : *
Tel/GSM No : *

 

Müşteri Fatura Bilgileri
Adı / Ünvanı :
Vergi Dairesi :
Vergi No :
Adresi :

 

PDF OLARAK KAYDET
Şirketimiz SPK'nun 08.08.2008 Tarih ve 21/892 Sayılı Kararı lisanslandırılmıştır.
BDDK’nun 26/01/2012 Tarih ve 4556 Sayılı Kararı ile Değerleme Hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiştir.
Sirketimiz, TS EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifika sahibidir.
Çalışanlarımız Lisans sahibi olup, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyesidir.

Ace Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. © 2010 | All Rights Reserved. Bilgi Toplumu Hizmetleri

Ataşehir Bilgisayar