Değerleme Talep Formu doldurulduktan sonra oluşacak pdf dosyasından bir çıktı alıp şube kaşesi, yetkilinin imzası ve tapu fotokopisi ile birlikte 0216 575 61 90 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
DEĞERLEME TALEP FORMU

ACE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Kayışdağı Caddesi Ayşe Hatun Çeşme Sok.Parlak Plaza No.7/5-Ataşehir-İSTANBUL
Tel : (0216) 575 70 14-575 70 44 Pbx Faks : (0216) 575 61 90
ace@acedd.com.tr 

Aşağıda tapu kayıt bilgileri bulunan gayrimenkulün değerleme raporunun hazırlanması ve kurumumuza verilmesine esas olmak üzere;

Gayrimenkulün tapu ve kadastro kayıtları, imar plan ve proje,yapı kullanma izni v.b. dosyaları üzerinde Kurumumuz adına Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri,Belediyeler,Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri ile ilgili diğer resmi kuruluşlardan bilgi ve belge temini konularında ACE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne yetki verilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

* ile işaretli alanlar doldurulmak zorundadır.


Talep Tarihi :
Talep Eden Kurum / Şube : *
Yetkilinin Adı Soyadı : *
Ünvanı : *

Gayrimenkul Bilgileri
İli : Pafta : *
İlçesi : Ada : *
Mahalle/Köy : Parsel : *
Adresi : *

Gayrimenkulu Gösterecek Kişinin
Adı Soyadı : *
Tel/GSM No : *

Müşteri Fatura Bilgileri
Adı / Ünvanı :
Vergi Dairesi :
Vergi No :
Adresi :


 
© 2007 ACE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
Kayışdağı Caddesi Ayşe Hatun Çeşme Sokak Parlak Plaza No.7/5- Ataşehir/İstanbul Tel: +(90)216 575 70 14 - 44
E-posta: ace@acedd.com.tr
Faks: +(90)216 575 61 90